Warsaw Freedom

Stołeczna droga do wolności

Wystawa „Warsaw Freedom” była opowieścią o drodze, jaką przeszła Warszawa od odzyskania przez Polskę niepodległości do uzyskania pełnej wolności. Zaprezentowane materiały dotyczyły lat 1919 – 2009 i obejmowały tak ważne wydarzenia, jak: narodziny II Rzeczypospolitej, wybuch II Wojny Światowej, Powstanie Warszawskie, Jesień Ludów 1989 roku oraz wstąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej. Na ekspozycję złożyło się blisko 140 fotografii. Cezury pokazanych na wystawie lat –  1919 i 2009 – zamknęły okres dziewięciu dziesięcioleci. W życiu miasta to zaledwie chwila, ale w życiu mieszkańców to doświadczenie kilku pokoleń. Wystawa „Warsaw Freedom“ prezentowała miejsce i rolę Warszawy na drodze ku wolności, którą torowały polskie marzenia, nowoczesne idee i społeczne aspiracje.

Ekspozycja była jedną z atrakcji Krakowskiego Przedmieścia

Ekspozycja była jedną z atrakcji Krakowskiego Przedmieścia

Podczas prac koncepcyjnych oraz wyborze materiałów do wystawy współpracowaliśmy z Biurem Promocji. Ponadto stworzyliśmy całą identyfikację graficzną projektu: ulotki, stronę internetową oraz wizualizacje poszczególnych plansz.

Wystawa została przetłumaczona oraz przygotowana w pięciu wersjach językowych. Została pokazana w: Hiszpanii, Japonii, Niemczech, Rosji oraz Wielkiej Brytanii.

Klient: Biuro Promocji Miasta Stołecznego Warszawy
Czas ekspozycji: 3 maja – 15 czerwca 2009 roku
Miejsce: Krakowskie Przedmieście/Miodowa (okolice kościoła św. Anny)
Ilość osób, które obejrzały wystawę: 600 000