Ursus – piękna czy bestia?

Konkurs fotograficzny i wystawa  – zmierz się z miejscem, w którym mieszkasz

Większości Polaków Ursus kojarzy się z fabryką traktorów. Niewątpliwie industrialna przeszłość dzielnicy odegrała istotną rolę w kształtowaniu tożsamości tego miejsca, jednak fabryka lata świetności ma już dawno za sobą. Naszym zadaniem było zainspirowanie mieszkańców do działania i twórczego zaangażowania.

Wystawa stanęła w bardzo popularnym Parku Czechowickim

Wystawa stanęła w bardzo popularnym Parku Czechowickim

Pierwszą częścią projektu był konkurs fotograficzny, w którym amatorzy mogli zaprezentować swoją wizję Ursusa. Zwieńczeniem całości było wręczenie nagród podczas święta dzielnicy oraz wystawa plenerowa prezentująca najciekawsze prace. Nagrodzone fotografie pokazały niezwykle kontrasty oraz niejednoznaczny i bardzo ciekawy charakter Ursusa.

Podczas realizacji projektu po naszej stronie leżało zarówno opracowanie koncepcji wydarzenia, jak i przygotowanie pełnej wizualizacji (ulotki, plakaty, strona internetowa, naklejki i plansze wystawowe).

Klient: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Czas ekspozycji: wrzesień 2010 roku
Miejsce: Park Czechowicki (ul. Spisaka); zieleniec (ul. Dzieci Warszawy)
Ilość osób, które obejrzały wystawę: 10 000